60 ML Perfume Spray

Mayur 24 Carat Perfume 60ml
Rs. 249
Mayur Crystal Perfume 60ml
Rs. 222
Mayur Cool Perfume 50ml
Available at Stores
Mayur Jeans Perfume 60ml
Rs. 222
Mayur Rado Perfume 60ml (Unisex)
Rs. 222
Mayur Shahi Gulab Perfume 60ml
Rs. 222
Mayur Sweet & Lovely Perfume 60ml
Rs. 222
Mayur 24 Carat Gold Perfume 60ml (Unisex)
Rs. 249
Mayur Utsav Perfume 60ml
Available at Stores
Mayur 3XXX Perfume 60ml
Rs. 249
Mayur Beauty Lady Perfume 60ml
Rs. 249
Mayur Chocolate Perfume 60ml
Rs. 249
Mayur Facination Perfume 50ml
Rs. 222
Mayur Fantastic Perfume 60ml
Rs. 249
Mayur Heaven Perfume 60ml
Rs. 249